Ηλικία : 35
Προγράμματα : RPM, TRX, CXWorx, ELITE BodyPump Instructor, GRIT, SPRINT

Πιστοποιημένος CXWorx RPM και ELITE Bodypump instructor, TRX yellow rank instructor, TRX Functional και TRX for Yoga, GRIT, SPRINT.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

Όλοι οι γυμναστές του The Workshop είναι πιστοποιημένοι instructors

Physical Professor graduated from the Democritus University of Thrace. Certified Pilates, Hatha Yoga, Personal Trainer, Les Mills instructor.

Alongside my studies in Physical Education, I graduated with a scholarship from a private school specializing in Pilates (Pilates mat, Pilates props), in Hatha Yoga and in Personal Training.

The love of Pilates led me to conclude with success in Athens, along with Michael King, of a course on specialized Pilates bed (Reformer Pilates Studio).

Aiming at the development and the search for new experiences, I completed the educational programs in Aerial Flow Yoga Technique - Yoga Alliance, Advanced group exercise trainer, Advanced personal trainer and Exercise & Pregnancy.

 
Certified CXWorx RPM and Bodypump instructor, TRX yellow rank instructor, TRX Functional και TRX for Yoga.
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής απόφοιτη Του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Πιστοποιημένη Pilates, Hatha Yoga, Personal Trainer, Les Mills instructor.Παράλληλα με τις σπουδές στο ΤΕΦΑΑ αποφοίτησα με υποτροφία από ιδιωτική σχολή με ειδικότητα στο Pilates (Pilates mat, Pilates props), στη Hatha Yoga καθώς και στο Personal Training.Η αγάπη για το Pilates, με ώθησε να ολοκληρώσω με επιτυχία στην Αθήνα, μαζί με τον Michael King, των κύκλο σπουδών πάνω στο εξειδικευμένο κρεβάτι Pilates (Reformer Pilates Studio). Με στόχο την εξέλιξη αλλά και την αναζήτησή νέων εμπειριών ολοκλήρωσα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Aerial Flow Yoga Technique - Yoga Alliance, Advanced group exercise trainer, Advanced personal trainer και Exercise & Pregnancy